Robottien moraalista on keskusteltu hyvin paljon. Useasti keskusteluissa nostetaan esille kysymys robottiautosta, jonka vaaratilanteen tullen pitäisi valita tappaako se vanhuksen tai nuoren. Lisäksi usein tulee esille, että robotilla pitäisi olla ihmisen moraali.

Tämä keskustelu on tärkeää ja haluan omalta osaltani kuljettaa sitä eteenpäin. Robotin moraali on sinänsä vielä haastava aihealue, kun sitä ei ole juurikaan tutkittu eikä roboteissa vielä ole ollut tarvetta moraalille. Yksi harvoista tutkijoista on Michael Laakasuo, joka vetää Moralities of Intelligent Machines tutkimusryhmää. Heitä kannattaa seurata.

Ihmisen moraali on aika monipuolinen käsite ja jokaisella ihmisellä on oma käsitys oikeasta moraalista ja kaikki toimivat erilaisella moraalisella koodilla. Tämän myötä on vaikea määrittää mikä olisi oikea ihmisen moraali, jonka haluamme robotille antaa. Vitsikkäästi voi kysyä pitäisikö robotissa olla Donald Trumpin vai minun moraali? Kumpikin on mielestäni huono vastaus, sillä kumpikin varmasti tekee toisenlaisia päätöksiä kuin mitä ihmiset toivovat robotilta.

Kuvassa Baxter Robotti ja Tekoäly

Lisäksi ongelmana on, että kuka päättää robotin moraalista. Määrittääkö robotin moraali robotin valmistaja, robotin käyttäjä vai ympäristö jossa robottia käytetään? Veikkaan, että eri roboteille pitää tapauskohtaisesti määrittää oma moraalinsa. Robottiautot varmasti tarvitsevat toisenlaisen moraalin kuin vartijarobotit.

Michael Laakasuo sanoi, että päättipä kuka tahansa robotin moraalista, pitää se olla selkeästi esillä ihmisten luettavissa. Täten kaikilla on mahdollisuus tietää miten heitä ympäröivät robotit käyttäytyvät eri tilanteissa.

Robottiautokeskustelussa nousee, kuten aiemmin mainitsin, usein esille kysymys kenen päälle robottiauto ajautuu vaaratilanteen tullen. Minun mielestäni tämä keskustelu on hiukan turha, sillä oletan robottiautojen olevan joka tapauksessa turvallisempia kuin ihmiset. Ihmisten oma käyttäytyminen ajoneuvoa kuljettaessa on suurin syy liikenneonnettomuuksissa. Nämä syyt voivat olla väsymystä, päihteiden vaikutuksen tai esimerkiksi ylinopeuden ajamista.

Tästä päättelen, että jos robottiauto ajaa lain mukaan, pysähtyy valoissa, ajaa nopeusrajoitusten mukaan, ei ole väsynyt ja keskittyy ajamiseen, se on turvallisempi kuin ihminen.

Ongelmaksi voi kuitenkin muotoutua se, jos emme tiedä miten robotti on päätöksensä tehnyt, jos se vaaratilanteeseen joutuu. On jo kehitetty tekoäly, joka tekee asioita ja ihminen ei tiedä miten se on asiat tehnyt. Tällöin voimme päätyä tilanteeseen, jossa robottiautot aiheuttavat huomattavasti vähemmän liikenneonnettomuuksia kuin ihmiset, mutta emme tiedä onnettomuuksien syitä. Silloin joudumme valitsemaan vähemmän onnettomuuksia, joiden syitä emme tiedä tai enemmän onnettomuuksia joissa pääsemme keskustelemaan kuskien kanssa.

Share
error
Uncategorized