Kun viisaat ihmiset tulevat yhteen tärkeiden teemojen äärelle, syntyy hienoja ajatuksia ja ratkaisuja vaikeisiinkin asioihin, kuten AiRo (tekoäly ja robotiikka) teknologioiden hyödyntämiseen hyvinvointivalmennuksessa.


Hyteairo työpajassa 25.10.2018 käsiteltiin hyvinvointivalmennusta sekä siihen liittyviä toimenpiteitä ja yllä oleva todistettiin jälleen kerran oikeaksi.

Hyvinvointivalmennuksen käsittely jäi viime kierroksella vähäiseksi. Toisaalta teema oli yhdistetty kuntoutukseen, jonka tärkeys vei tilan hyvinvointivalmennukselta, toisaalta aihetta ei pidetty kovin tärkeänä. Epäiltiin jopa, että kyse olisi jonkinlaisesta ”yksisarvishoidosta”.

Hyvinvointivalmennus ei siis saanut viime keväänä ansaitsemaansa huomiota, joten nyt otimme teeman omana itsenään esille. Kiitos vahvan ja runsaan tekoälykeskustelun ymmärretään, että teknologian kehittyessä ihmisen rooli ammattilaisena on yhä enemmän valmentava. Terveydenhoidon asiakas, joka ehkä ensimmäistä kertaa elämässään saa tekoälyavusteisia hoitosuosituksia, robottiavusteista apua ja hoivaa tai valmistautuu robotin suorittamaan kuntoutukseen tai leikkaukseen, tarvitsee ymmärrystä, tietoa ja tukea teknologian osuudesta ja sen turvallisuudesta. Luottamus on yksi onnistuneen hoivan peruskivistä.

Oman terveyden vaaliminen ja kehittäminen on myös yksi hyvinvointivalmennuksen osa-alueita. Teknologia tulee suureksi avuksi vaikkapa arkisissa askareissa, mutta se ei silti saa johtaa yhä suurempaan liikkumattomuuteen. Esimerkiksi kodin roboteissa pitäisi olla omien kykyjen mukaiseen ja vähän ylikin liikkumiseen kannustava elementti.

Hyvistä elämäntavoista on paljon tietoa saatavilla. Ohjeita voidaan välittää chatbotien avulla, mutta pysyminen terveissä elämäntavoissa vaatii välillä motivointia. Tässäkin robotit voivat olla avuksi, mutta vastuu jää toki ihmiselle itselleen.

Sairauden kohdatessa elämäntapojen muuttaminen tulee akuutiksi, mutta ei helpoksi. Hyvinvointivalmennus on myös terveysvalmennusta, jossa terveydenhoidon ammattilaiset tekoälyä ja robotteja hyödyntäen voivat auttaa asiakasta tekemään kestävän muutoksen elämässään.

” Primary objectives of health coaching are to educate the patient regarding self health
management and to encourage patients in taking a more proactive role in staying healthy.” –
Medical Economics (2010).” 

AiRo -teknologioilla, tekoälyllä ja roboteilla, on merkittävä rooli onnistuneessa hyvinvointivalmennuksessa, joka puolestaan on tärkeää paitsi ihmisen hyvinvoinnille myös kansantaloudelle.

Most experts agree that fundamental improvement in healthcare economics depends heavily on a three-part strategy:

 1. Shifting from an economic model based on fee-for-service treatment of illness, with a natural bias toward doing more, to an outcomes model with compensation for improvement in health;
 2. Reducing consumption of medical care by improving health; and
 3. Increasing consumers' focus on and accountability for their health and healthcare costs.

This focus has invigorated the health coaching industry. Employment opportunities for health coaches
are growing exponentially as the provisions of healthcare reform are implemented.

Global Advances in Health and Med journal (2013)

Näin työpajassa pohdittiin:

Hyteairon keskeiset hyödyt hyvinvointivalmennuksessa

 • Oman hyvinvoinnin turvaaminen
 • Oman vastuun kantaminen
 • Osallisuuden mahdollituminen (myös erityisryhmät, mm autistiset)

Kansalliset tavoitteet:

 • Kehittämisen helpottaminen -> lainsäädännön esteiden poistaminen -> esim kotona-asumisen tukeminen (kaikki ei ole lääkintälaitteita).

Toimenpiteet

 • Yksityisen sektorin ja julkisen sektorin voimien yhdistäminen (esim Unikulma, Polar)
 • Biohakkerointi
 • Arviointimenetelmien ja mittariston kehittäminen kansalliseksi työkaluksi
 • Datakäytännöt ja periaatteet tekoälyratkaisujen/pilottien työkaluksi, yhtenäiset toimintatavat
 • Datan omistajuus, yksityisyys

Kumppanuudet, verkostot, viestintäkanavat

 • Ammattiopistot, AMK, ym oppilaitokset
 • Järjestöt, yhdistykset
 • Non-profit organisaatiot
 • Hyteairo verkosto

Käytössä olevat ratkaisut, hyvät käytännöt, olemassa olevat osaamisverkostot ja käynnissäolevat
kokeilut ja hankkeet

 • Pilottipankki
 • Hyvien käytäntöjen ja ratkaisujen jakaminen

Toimenpiteiden arviointi:

Share
error
Uncategorized