Ennen kuin aloitan kertomukseni European Robotics Foorumista, niin haluan vielä kerrata mistä on kyse, kun puhutaan moderneista roboteista, jotka voivat toimia yhdessä ihmisen kanssa ja auttaa ihmistä elämän eri tilanteissa, kotona tai töissä. Nykyaikaisessa robotissa on kolme ominaisuutta:

  • Robotti ajattelee ja oppii – siinä on tekoälyä ja se voi hyödyntää koneoppimista.
  • Robotti aistii ja tunnistaa – siinä on sensoreita.
  • Robotti toimii ja tekee – siinä on tarttujia ja liikkumisen mahdollistavia osia.

Näiden ominaisuuksien ansiosta robotti voi liikkua turvallisesti samassa tilassa ihmisen kanssa. Tarttujat, eli robotin ”kädet” ovat myös kehittyneet siten, että ne eivät koskettaessa vahingoita ihmisiä tai esineitä. Älyn ja oppimisen myötä robotti oppii ympäristöstään ja sopeutuu toimimaan sen vaatimalla tavalla. Robotti voi ja todennäköisesti myös on yhteydessä verkkoon, josta se saa tietoa toimintaansa. On kuitenkin turvallisuuskysymys, että robotti voi toimia myös silloin, kun verkko jostain syystä ei ole saatavilla – robotilla tulisi olla lähiälyä, eli edge intelligencea.

Robotti on monipuolisuutensa ansiosta erinomainen apulainen terveydenhoidossa. Hyteairo -ohjelman tarkoituksena on sekä saada robotit hyötykäyttöön että edistää alan kehittymistä ja vientimahdollisuuksia.

Eurooppalaisen robotiikan kavalkadi

Eurooppalaisen robotiikan vuosittainen foorumi, European Robotics Forum eli ERF, järjestettiin Malagassa 3-5.3.2020, juuri viime hetkellä ennen kuin tapahtumia ryhdyttiin perumaan yksi toisensa jälkeen. ERF kokoaa yhteen eurooppalaisen robotiikan tutkijoita, yrityksiä, yhdistyksiä, virkamiehiä ja poliitikoita. Tapahtumassa on useita seminaareja sekä näyttely. ERF antaa hyvän kuvan siitä, mitä EU rahoituksella on alalla saatu aikaan, mutta laajaa kuvaa alan kehityksestä se ei anna.

Malagassa järjestetty ERF tapahtuma oli järjestyksessään 11. Valitettavasti se jäi hieman torsoksi. Koronan vuoksi mm. pääsponsori ABB ja EU komissio eivät voineet saapua paikan päälle. Onneksi kuitenkin etäyhteydet toimivat, eikä mielenkiintoisista puheenvuoroista tarvinnut luopua.

Itseäni kiinnostivat luonnollisesti eniten hyteairoon liittyvät tuotteet ja luennot. Kuka Roboticsin kuntoutusrobottia katsellessa mietin, miten nopeasti suuret robotiikkavalmistajat ovat tulleet myös hyte -markkinoille ja mitä se tarkoittaa uusien tulokkaiden kannalta. Menikö juna jo, vai odottaako se asemalla huikeita innovaatioita alan tuoreilta tekijöiltä. Taivun ajattelemaan viimeistä vaihtoehtoa. Robottimarkkina ei ole lähelläkään kypsää, vaan hyvällä idealla on kysyntää. Koronatauti on vain lisännyt tarvetta robottimarkkinoille, nyt on juuri oikea hetki saada ala nousuun myös Suomessa.

Sosiaalinen robotiikka nousussa

Sosiaalisen robotiikan ratkaisuja esiteltiin luennoilla. Isoksi aiheeksi nousi pHRI eli physical Human Robot Interaction. Ihmisen kanssa työskenteleviä ja ihmisiä auttavia robotteja ilmaantuu arkeemme yhä enemmän. Esimerkkinä voi olla vaikkapa kotona avustava robotti tai robotti, joka on tukena ja apuna kodin ulkopuolella. Robotti voi auttaa pukeutumisessa, syömisessä, siivouksessa, lääkkeenotossa…. listaa voi jatkaa melkein loputtomiin.

Mielenkiintoisin esimerkki oli englantilainen CHIRON projekti, jossa on kehitetty JUVA robotti. Juvan lähtökohtina ovat itsenäinen ja arvokas elämä väestölle, joka tarvitsee apua kotona-asumiseen. Juva robotissa on ratkaistu robotin liikkuminen kotona asentamalla kattoon kiskot, joita pitkin robotti liikkuu. Robotilla on voimaa riittävästi, jotta se voi auttaa nousemaan tuolilta ja kulkemaan asunnossa eri paikkoihin. Katso video Juvasta täällä.  Juva on prototyyppi vaiheessa, ratkaisu vaikuttaa todella lupaavalta.

”Emme voi sanoa, että joku on turvallinen vain testaamalla”, totesi tutkija Ana McIntosh Yorkin yliopistosta, ”Jos testaat 10000 mailia toistamalla 200 mailia, ei testi ole relevantti”, hän jatkoi. Robottien autonomiaa tutkivat yliopistot korostivat hasardi analyysien merkitystä ja pikaista implementointia, kun riittävä turvallisuus on taattu. Samaa asiaa korostivat myös Mälardalenin yliopiston tutkijat ORIENT -hankkeen päätösseminaarissa Lahdessa 12.3.2020. Jatkuva testaus ja pilotointi ei tuota tuloksia, ellei päästä käytännön toimeenpanoon.

Hasardien analysointi

Sain osallistua työpajaan, jossa kukin ryhmä valitsi hankalan tilanteen, jonne ihminen ja robotti voi yhdessä joutua. Lähtökohtana oli julkinen tila, jonne avautuivat lasiset liukuovet. Jokainen ryhmä keksi mitä tilanteessa voisi tapahtua ja täytimme Bristolin yliopistossa kehitetyn lomakkeen. Lomakkeeseen täytettiin:

  1. Ympäristö, alue, paikka.
  2. Kohde – koko, liikkuminen, kohteen sijainti.
  3. Vuorovaikutus – miten robotti kommunikoi kohteen kanssa, mikä vaikuttaa robotin käyttäytymiseen?
  4. Vaaralliset seuraukset – voiko syntyä vaurioita tai vammoja?
  5. Riskien vähentäminen ja seurauksien lieventäminen- voidaanko ongelmat eliminoida suunnitteluvaiheessa ”by design”? Mitä robotin pitäisi tehdä riskin välttämiseksi? Mitä suojavarusteita robotilla pitää olla?

Hyterobotteja ja tekoälyratkaisuja kehitettäessä tämäntyyppisiä riskianalyysejä on syytä käydä läpi, jolloin rakentuu ”safe by design” robotteja ja suunnittelumalleja, joita kaikki robottivalmistajat voivat jatkossa hyödyntää.

Robottiavusteinen kuntoutus on hieno esimerkki ihmisen ja robotin yhteistyöstä. Hyteairo prosessissa olemme tutustuneet Laitilan terveyskodissa saavutettuihin hyviin tuloksiin. Terveyskodin työstä voi lukea lisää.  Erinomainen esimerkki pHRI:sta on Baxter -robotin kanssa tehty kuntoutustyö.

Meidän ryhmämme otti esimerkiksi äärimmäisen tapahtuman, panttivankitilanteen. Tilanne antoi meille mahdollisuuden miettiä, miten robotti voi suojata ihmistä vaarallisessa tilanteessa ja mitä seurauksia siitä voisi olla. Jouduimme luovuttamaan työmme tulokset työpajan vetäjälle, joten yhteenvetoa työstämme en voi valitettavasti tarjota.

Data ja suostuminen

Ennen ERF tapahtumaa kävin Brysselissä CPDP konferenssissa, joka keskittyi dataan ja yksityisyyteen. Koska aihe koskettaa läheisesti hyteairoa niin kirjoitan siitäkin muutaman sanan.

Sensorien myötä robotti voi myös kerätä tietoa ja välittää sitä sovittuihin kohteisiin, esimerkiksi läheisille tai terveyskeskukseen. On selvää, että tiedon yksityisyydestä tulee huolehtia. CPDP konferenssissa puhuttiin myös suostumisesta, consent, mikäli suostumisista ei ole huolehdittu voi olla, että data on myöhemmin hyödytöntä, sitä ei voida käyttää. Hyteairo -ohjelmassa datasta on puhuttu paljon ja uskonkin, että suostumisten hallinta on yksi aiheitamme lähitulevaisuudessa.

Datan ja tekoälyn kohdalla puhutaan paljon etiikasta, niin myös CPDP konferenssissa. ERF:n työpajan tapaan kaipaisin myös enemmän riskiarviointia, voisiko yllämainittua lomaketta käyttää myös tähän tarkoitukseen?

Robotti tai pelkkä tekoälyratkaisu

Nyt viimeistään on aika heittää romukoppaan kaikki sellainen, jossa epäillään robotiikan valmistuksen mahdollisuuksia – meillä osataan ja sitä paitsi robotiikan valmistus on win+win*win. Robotiikka on Suomelle uusi elinkeinoala, joka edistää monia muita aloja, sillä robotti on kombinatorinen innovaatio. Roboteilla on valtavat markkinat ja vientimahdollisuudet. Robottien avulla palvellaan yhä paremmin terveyspalveluja tarvitsevia ja hoivaa voidaan tarjota silloinkin, kun ihmiskädet eivät riitä auttamaan jokaista tarvitsijaa joka hetki. Säästöt kansantaloudelle ovat selvät, kun robotit jakavat työtaakkaa. Myös kuntoutuksessa saadut tulokset kertovat omaa kieltään – tehokas kuntoutus auttaa palauttamaan toimintakyvyn, ehkäpä jopa työkyvyn sairauden tai onnettomuuden jälkeen.

Inhimillisen tragedian poistaminen tai lievittäminen robotin avulla kannattaa – olisi epäinhimillistä jättää tilaisuus käyttämättä. Aiheesta lisää.

Share
error
Uncategorized