Ohjelman perusta luodaan työpajoissa 2017-2018.

Hyvinvoinnin tulevaisuuteen tulee kuulumaan suuri joukko uusia tekoälyyn ja robotiikkaan perustuvia palveluita. Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt kansallisen ohjelman älypalvelujen ja robotiikan kehittämisen ja hyödyntämisen lisäämiseksi. Hyvinvoinnin Airo -ohjelman tarkoituksena on koota yhteen kansallinen tilannekuva, asettaa tavoitteita sekä tunnistaa ja toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä.

Ohjelman valmistelu toteutetaan teemakohtaisten asiantuntijatyöpajojen avulla. Työpajoihin kutsutaan hyvinvointipalvelujen asiakkaita, ammattilaisia, korkeakouluja sekä teknologioita ja palvelumalleja kehittäviä toimijoita. Ohjelmakokonaisuus valmistuu helmikuussa 2018.

Tervetuloa mukaan! Työpajoissa verkostoidut mielenkiintoisten osaajien kanssa, opit uusia asioita ja saat hienoja ideoita sekä pääset vaikuttamaan Suomen hyvinvoinnin tulevaisuuteen.

Työpajat järjestetään seuraavina päivinä klo 12-14.30 osoitteessa AiRo Island, Viikintie 1, 00560 Helsinki:

13.6.2017

  • 1) Tekoälyn ja robotiikan siivittämänä kohti parempaa hyvinvointia. Hyvinvoinnin kansallisen AiRo -ohjelman periaatteet, toimintatapa ja vaikuttavuuden rakentaminen. Lisäksi robotiikka kodeissa ja kotihoidossa (ikääntyneiden ja vammaisten näkökulma) sekö palveluasumisen tukena.

15.8.2017

  • 2) Robotiikka hyvinvointipalvelujen logistiikassa sekä 2b) sairaalarobotiikka ja robotiikka lääkehoidossa.

12.9.2017

  • 3) Robotiikka kuntoutuksessa ja yksilöllisessä hyvinvointivalmennuksessa.

10.10.2017

  • 4) Tekoäly terveyden ja hyvinvoinnin sekä sosiaaliturvan tietojärjestelmissä, tutkimuksessa ja tiedon hyödyntämisessä.

14.11.2017

  • 5) toimintaedellytykset (mitä toimintaedellytyksiä keinoälyn ja robotiikan hyödyntämiseen tarvitaan? Näkökulmina mm. lainsäädäntö, koulutus ja osaaminen sekä yhteistyömallit, korvauskäytännöt ja rahoitus.

12.12.2017

  • 6) robotiikka kodeissa ja kotihoidossa (ikääntyneiden ja vammaisten näkökulma) sekä palveluasumisen tukena.

20.2.2018

  • 7) Hyvinvointiohjelman yhteenveto, arviointi sekä seuraavat askeleet.

Työpajat pidetään samana päivänä Robotiikka hyvinvoinnin mahdollistajana -seminaarisarjan tilaisuuksien kanssa. Seminaariosallistuminen on maksuton työpajatyöskentelyyn osallistuville. Työpajaan osallistuvat saavat ohjeistuksen ennen työpajaa. Ennen työpajaa klo 11-12 on mahdollisuus osallistua omakustanteiseen lounaaseen ravintola Koskenrannassa. Työpajassa on tarjolla kahvia/teetä ja pikkuleipiä.

Ilmoittautuminen:

Voit ilmoittautua työpajoihin viimeistään viikkoa ennen työpajaa lähettämällä sähköpostin osoitteeseen cristina.andersson@develor.fi

Sähköpostiin seuraavat tiedot:

Nimi, organisaatio sekä yhteystiedot. Kerro myös osallistutko seminaariin ennen työpajaa.

Ennen työpajaa klo 11-12 on mahdollisuus osallistua omakustanteiseen lounaaseen ravintola Koskenrannassa. Työpajassa on tarjolla kahvia/teetä ja pikkuleipiä.

HUOM! Työpajoihin mahtuu rajoitettu määrä osallistujia. Ilmoita kiinnostuksesi osallistua seminaariin ja työpajaan. Työpajaan osallistuville on päivän seminaari maksuton. Työpajaan osallistuvat saavat ohjeistuksen ennen työpajaa.

Taustaa:

Sosiaali- ja terveysministeriö on teettänyt hyvinvoinnin robotiikasta taustaselvityksen. Selvityksessä on kartoitettu osa-alueet, jotka liittyvät hyvinvointirobotiikkaan Suomessa sekä asiat, jotka on kansallista suunnitelmaa (Airo-ohjelmaa) laadittaessa otettava huomioon.

Selvityksen perusteella ohjelmassa keskitytään seuraaviin teemoihin;

• robotiikka kodeissa ja kotihoidossa sekä palveluasumisen tukena

• robotiikka hyvinvointipalvelujen logistiikassa

• sairaalarobotiikka ja robotiikka lääkehuollossa

• robotiikka kuntoutuksessa ja yksilöllisessä hyvinvointivalmennuksessa

• tekoäly terveyden ja hyvinvoinnin sekä sosiaaliturvan tietojärjestelmissä, tutkimuksessa ja tiedon hyödyntämisessä

• toimintaedellytykset (Mitä toimintaedellytyksiä tekoälyn ja robotiikan hyödyntämiseen tarvitaan? Näkökulmina mm. lainsäädäntö, koulutus, osaaminen, yhteistyömallit, korvauskäytännöt ja rahoitus)

Jokaisesta osiosta syntyy blogimuotoinen muistio, jota voidaan kommentoida ja kehittää koko ohjelman ajan. Muistiot julkistetaan Airo Islandin sivustolla.