Työpaja järjestetään yhteistyössä Työ- ja elinkeinomisteriön kanssa.