Seminaarisarjan teemat ja aikataulu:

Seminaarit toteutetaan aamiaistilaisuuksina klo 8.30 -11.00 Airo Island ry:n tiloissa, Viikintie 1, Helsinki. Seminaarien moderaattorina toimii Airo Islandin toiminnanjohtaja Nicholas Andersson.

28.3.2017 Kick-off: Mitä robotiikka on ja mikä on terveydenhoidon robotiikan tila tällä hetkellä.
Minkälaisiin ongelmiin robotit voivat tarjota ratkaisun nyt ja lähitulevaisuudessa.

Ohjelma:

 • Robotisaatio osana terveyden ja hyvinvoinnin digitalisaatio-ohjelmaa
  Johanna Mätäsaho, konsultti, ohjelman valmistelun vastuuhenkilö, Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Robotti kotihoidon tukena
  Mika Apell, COO, Evondos Oy
 • Kansallisen robotisaatiosuunnitelman valmistelu
  Cristina Andersson, Airo Island
 • Robotiikan tuomat mahdollisuudet kiinnostavat
  Kirsi Coco, Koulutuspoliittinen asiantuntija, TtT, Tehy Ry

25.4.2017 Robotit sairaalassa.
Miten sairaalan hoitotyö muuttuu? Voiko robottien avulla edistää potilaan parantumista? Minkälaisia robotteja on tarjolla?

 • Robotisaatio osana terveyden ja hyvinvoinnin digitalisaatio-ohjelmaa
  Miten tavoite terveyden ja hyvinvoinnin tukemisesta ja saavuttamisesta kytkeytyy robotisaatioon? Kenen vastuulla tavoitteen saavuttaminen on?
  Mari Kangasniemi, dosentti, Itä-Suomen Yliopisto
 • Robotteja sairaaloissa eri puolella maailmaa
  Nicholas Andersson, toiminnanjohtaja, Airo Island ry
 • Robotti lääkinnällisenä laitteena
  Antti Härkönen, yli-insinööri, Valvira
 • Ohjelmistorobotiikka terveydenhuollon ammattilaisten tukena
  Heikki Länsisyrjä, perustaja, Digital Workforce
 • Kokemukset leikkausroboteista
  Ville Ranne, sairaanhoitaja HUS

16.5.2017 Robotit laitoksissa ja palvelukodeissa.
Miten robottien avulla helpotetaan henkilökunnan työtaakkaa ja parannetaan asukkaiden elämänlaatua. Mikä on palveluasumisen tulevaisuus?

 • Kansallisen hyvinvoinnin Airo-strategia: seuraavat askeleet
  Jukka Lähesmaa, erityisasiantuntija, Sosiaali- ja Terveysministeriö
 • Robotti palveluasumisessa: avaruusolio vai työkaveri?
  Lea Hennala, erikoistutkija sekä Helinä Melkas, professori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Miten robotit nähdään mahdollisuutena
  Helena Launiainen, Kehittämispäällikkö, Miina Sillanpään Säätiö sekä Minna Saranpää, toimitusjohtaja, Asumispalvelukeskus Wilhelmiina
 • Toimintakyvyn määrittely ja hyödyntäminen ICF:n ja tietorakenteiden avulla
  Heidi Anttila, Erikoistutkija, Terveyden ja Hyvinvoinninlaitos (THL)

13.6.2017 Robotit kotona.
Yhä enemmän halutaan mahdollistaa itsenäisen elämän jatkaminen kotona. Myös vanhukset asuvat mielellään kotona siihen saakka, kun siihen ei ole mitään mahdollisuuksia. Uudet kotiapurobotit voivat auttaa itsenäisessä asumisessa tai omaishoitajan tukena.

Ohjelma:

 • Lääkehoivarobotin kokemukset, sekä yhteiskunnallinen merkitys
  Katja Kivinen, Evondos-palvelun pääkäyttäjä, Vantaan kaupunki sekä Markus Mäkelä, Myyntijohtaja, Evondos Oy
 • Kotihoidon toiminta elämänlaadun kohentajana
  Kuinka hoiva mahdollistaa ihmisen asumisen mahdollisimman pitkään kotona. Kuinka fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toiminta otetaan huomioon ja miten teknologia on avuksi.
  Minna-Liisa Luoma, Yksikön päällikkö, Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky, THL
 • Robotiikan kustannusvaikutukset kotihoidossa
  Jouni Lyly-Yrjänäinen, Yliopistonlehtori, TkT, Tampereen teknillinen yliopisto
 • Toimiva arki, teknologia ja apuvälineet kotona asumisen tukena
  Mira Helander-Djateu, Asiakkuuspäällikkö, fysioterapeutti, Toimiva Koti

15.8.2017 Ohjelmistorobotit digiviidakon oppaina ja työntekijöinä.
Hoitajien ja lääkärien työajasta merkittävä osa kuluu erilaisten tietojärjestelmien parissa. Miten ohjelmistorobotit voivat vapauttaa aikaa varsinaiselle hoitotyölle?

 • Hyvinvointia robotiikalla
  Nina Nissilä, CDO, State Treasury of Finland
 • Keinoäly terveydenhuollossa – Organisaatiokeskeisestä reaktiivisesta sairauksien parantamisesta suunnataan kohti yksilökeskeistä hyvinvoinnin ennaltaehkäisevää tukemista
  Matti Ristimäki, Head of Wellbeing, Data-Driven Businesses & Public, Tieto Oyj
 • RPA antamassa enemmän aikaa hoitavalle työlle
  Katriina Valli, Lead Process Consultant, RPA, Knowit Oy
 • Ohjelmistorobotiikka: Strategia ja implementointi
  Janne Kaisto, Group Head of Robotics, Nordea Bank Ab
 • Tekoäly oman ammatillisen kehityksen tukena
  Harri Ketamo, Founder, HeadAi Oy

12.9.2017 Robotit kuntoutuksessa.
Kuntoutuksessa on saavutettu hyviä tuloksia, jopa perinteisiä teollisuusrobotteja käyttäen. Ratkaisujen ei tarvitse olla kalliita, mutta niillä voidaan edistää kuntoutumista nopeammin ja helpommin. Mitä ratkaisuja on tarjolla juuri nyt ja mitkä ovat mielenkiintoisimmat kehitystrendit?

 • Teknologia kuntoutuksen tukena
  Outi Töytäri, Kuntoutusalan asiantuntija, TtM, ft, Tehy ry
 • Kuntoutuksen uudistamiskomitean tehtävä ja tavoitteet
  Eija Sorvari, säätiönjohtaja, Miina Sillanpään Säätiö
 • Robotiikka toiminnallisuuden parantajana. Case: Moto Tiles
  Minna Laine, Toimitusjohtaja, Meditas Oy
 • Hyväksi – hankkeen kokemukset
  Niina Holappa, Projektipäällikkö, Prizztech Oy
 • Tehokasta kävelykuntoutusta robotiikan avulla
  Paulina Iiskala, Fysioterapeutti YAMK, Kehittämispäällikkö, Laitilan Terveyskoti

10.10.2017 Kustannustehokkuutta robottien avulla.
Robotti investointina. Mikä on hoitotyön tulevaisuus? Tarkoittaako kustannustehokkuus robottien avulla henkilökunnan vähentämistä, vai onko muitakin näköaloja?

 • Kustannustehokkuutta automaation ja robottien avulla
  Hannu Lehtinen, TkT, tietoanalyytikko, VTT, Rose Hanke
 • Robots in public services. Case Rotterdam
  Monique van der Linde, Robot Implementation Specialist
 • Lääkeannostelurobotin kustannusvaikutukset Oulunkaaren kuntayhtymässä
  Matti Matero, tietohallintapäällikkö, Oulunkaaren kuntayhtymä
 • Roboteilla parempaa hoidon laatua ja matalampia kustannuksia
  Jouni Lyly-Yrjänäinen, Yliopistonlehtori, TkT, Tampereen teknillinen yliopisto

14.11.2017 Robottiavusteisen toiminnan koordinointi ja johtaminen.
Uusien kyvykkäiden robottien tulo terveydenhoitosektorille edellyttää myös johtamisjärjestelmiltä uusiutumista. Miten sovitetaan yhteen robotin ja ihmisen työ siten, että paras tulos saavutetaan kaikissa tilanteissa – niin henkilökunnan kuin asiakkaiden kannalta?

 • Visioita tulevaisuuden johtamiseen
  Cristina Andersson, hallituksen jäsen, Airo Island Ry
 • Haastattelukierros eri toimialoilla – mitä eväitä muutosjohtamiseen?
  Marita Aho, Erityisasiantuntija, Ammatillinen opettajakoulutus, HAMK
  Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Miten johtajuus nuuttuu uudessa ympäristössä?
  Leila Lehtinen, Commercial Director at Smarp
 • Robotisoituvan työyhteisön etiikka
  Tapio Aaltonen, Teologi, Tietokirjailija, Novetos Oy

12.12.2017 Hoitotyön uudet osaamiset.
Mitä kannattaa kehittää ja oppia, jotta pysyy kehityksen mukana ja voi myös kehittää työtään yhä mielekkäämmäksi? Mitä uusi potilastyö on ja mitä osaamista se vaatii?

 • Asenteet uuden teknologian suhteen hoitotyössä
  Riika Saurio, Meditas Oy
 • Hoitajien osaamisen muutos -case Aivotalo.fi
  Jaana Kotila, Kehittämispäällikkö, kliininen asiantuntija Sh, TtM, HUS
 • Uuden työn osaamisvaatimukset
  Satu-Minna Piiroinen, Project Manager at North Karelia Municipal Education and Training Consortium,
  Ari Tarkiainen, Project Manager at North Karelia University of Applied Sciences
 • Robotiikka ja koulutuksen tuottama osaaminen
  Arja Suikkala, yliopettaja, TtT, Diakonia-ammattikorkeakoulu (DIAK)
 • Uudet laajavastuiset työkuvat ja työnjako hoiva-alalla
  Anna Suutarla, Kansainvälisten asioiden päällikkö, sh, th, TtM, Suomen Sairaanhoitajaliitto ry

16.1.2018 AiRo teknologiat mielenterveystyön tukena, UUSI AJANKOHTA 31.1.2018
AiRo -teknologioilla on suuri merkitys tulevaisuuden hyvinvoinnille myös mielenterveyden tukemisessa ja alan työn tukena. Robotit voivat lievittää yksinäisyyttä tarjoamalla mahdollisuuden osallistua yhteisöjen ja ryhmien toimintaan omasta kodista, robottien keskustelukyky paranee jatkuvasti ja ne tuovat viihdykettä helposti ääniohjausta käyttäen. Robottien avulla on helppo olla yhteydessä palvelujen tarjoajiin ja erilaiset terapiarobotit antavat apua arjen tilanteissa juuri oikeaan aikaan.

 • Teknologian mahdollisuudet psykiatrian tukena
  Marko Muukka, Kehittämispäällikkö, It-Psykiatria, HYKS
 • Kuura vanhemmuuden tukena
  Tuomo Oikarainen, COO, Kuura Health Oy
 • Tekoäly mielenterveyden hoitoon ohjaamisen tukena
  Harri Ketamo, Chairman Of The Board, Founder, HeadAI Oy
 • Robotit osana mielenterveyshoitoa
  Nicholas Andersson, Toiminnanjohtaja, Airo Island ry

13.2.2018 Suomi ja SoTe!
Miten Suomessa on edistetty terveydenhoidon robotiikkaa vuonna 2017. Paneelikeskustelu ja yhteenveto vuoden tapahtumista.