Seminaarisarjan teemat ja aikataulu:

Seminaarit toteutetaan aamiaistilaisuuksina klo 8.30 -11.00 Airo Island ry:n tiloissa, Viikintie 1, Helsinki. Seminaarien moderaattorina toimii Airo Islandin toiminnanjohtaja Nicholas Andersson.

28.3.2017 Kick-off: Mitä robotiikka on ja mikä on terveydenhoidon robotiikan tila tällä hetkellä.
Minkälaisiin ongelmiin robotit voivat tarjota ratkaisun nyt ja lähitulevaisuudessa.

Ohjelma:

 • Robotisaatio osana terveyden ja hyvinvoinnin digitalisaatio-ohjelmaa
  Johanna Mätäsasho, konsultti, ohjelman valmistelun vastuuhenkilö, Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Robotti kotihoidon tukena
  Mika Apell, COO, Evondos Oy
 • Kansallisen robotisaatiosuunnitelman valmistelu
  Cristina Andersson, Airo Island
 • Robotiikan tuomat mahdollisuudet kiinnostavat
  Kirsi Coco, Koulutuspoliittinen asiantuntija, TtT, Tehy Ry

25.4.2017 Robotit sairaalassa.
Miten sairaalan hoitotyö muuttuu? Voiko robottien avulla edistää potilaan parantumista? Minkälaisia robotteja on tarjolla?

 • Robotisaatio osana terveyden ja hyvinvoinnin digitalisaatio-ohjelmaa
  Miten tavoite terveyden ja hyvinvoinnin tukemisesta ja saavuttamisesta kytkeytyy robotisaatioon? Kenen vastuulla tavoitteen saavuttaminen on?
  Mari Kangasniemi, dosentti, Itä-Suomen Yliopisto
 • Robotteja sairaaloissa eri puolella mailmaa
  Nicholas Andersson, toiminnanjohtaja, Airo Island ry
 • Robotti lääkinnällisenä laitteena
  Antti Härkönen, yli-insinööri, Valvira
 • Ohjelmistorobotiikka terveydenhuollon ammattilaisten tukena
  Heikki Länsisyrjä, perustaja, Digital Workforce
 • Kokemukset leikkausroboteista
  Ville Ranne, sairaanhoitaja HUS

16.5.2017 Robotit laitoksissa ja palvelukodeissa.
Miten robottien avulla helpotetaan henkilökunnan työtaakkaa ja parannetaan asukkaiden elämänlaatua. Mikä on palveluasumisen tulevaisuus?

 • Robotti palveluasumisessa: avaruusolio vai työkaveri?
  Lea Hennala, erikoistutkija sekä Helinä Melkas, professori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Miten robotit nähdään mahdollisuutena
  Helena Launiainen, Kehittämispäällikkö, Miina Sillanpään Säätiö sekä Minna Saranpää, toimitusjohtaja, Asumispalvelukeskus Wilhelmiina

13.6.2017 Robotit kotona.
Yhä enemmän halutaan mahdollistaa itsenäisen elämän jatkaminen kotona. Myös vanhukset asuvat mielellään kotona siihen saakka, kun siihen ei ole mitään mahdollisuuksia. Uudet kotiapurobotit voivat auttaa itsenäisessä asumisessa tai omaishoitajan tukena.

15.8.2017 Ohjelmistorobotit digiviidakon oppaina ja työntekijöinä.
Hoitajien ja lääkärien työajasta merkittävä osa kuluu erilaisten tietojärjestelmien parissa. Miten ohjelmistorobotit voivat vapauttaa aikaa varsinaiselle hoitotyölle?

 • Keinoäly terveydenhuollossa – Organisaatiokeskeisestä reaktiivisesta sairauksien parantamisesta suunnataan kohti yksilökeskeistä hyvinvoinnin ennaltaehkäisevää tukemista
  Matti Ristimäki, Head of Wellbeing, Data-Driven Businesses & Public, Tieto Oyj

12.9.2017 Robotit kuntoutuksessa.
Kuntoutuksessa on saavutettu hyviä tuloksia, jopa perinteisiä teollisuusrobotteja käyttäen. Ratkaisujen ei tarvitse olla kalliita, mutta niillä voidaan edistää kuntoutumista nopeammin ja helpommin. Mitä ratkaisuja on tarjolla juuri nyt ja mitkä ovat mielenkiintoisimmat kehitystrendit?

10.10.2017 Kustannustehokkuutta robottien avulla.
Robotti investointina. Mikä on hoitotyön tulevaisuus? Tarkoittaako kustannustehokkuus robottien avulla henkilökunnan vähentämistä, vai onko muitakin näköaloja?

 • Kustannustehokkuutta automaation ja robottien avulla
  Hannu Lehtinen, TkT, tietoanalyytikko, VTT, Rose Hanke

14.11.2017 Robottiavusteisen toiminnan koordinointi ja johtaminen.
Uusien kyvykkäiden robottien tulo terveydenhoitosektorille edellyttää myös johtamisjärjestelmiltä uusiutumista. Miten sovitetaan yhteen robotin ja ihmisen työ siten, että paras tulos saavutetaan kaikissa tilanteissa – niin henkilökunnan kuin asiakkaiden kannalta?

12.12.2017 Hoitotyön uudet osaamiset.
Mitä kannattaa kehittää ja oppia, jotta pysyy kehityksen mukana ja voi myös kehittää työtään yhä mielekkäämmäksi? Mitä uusi potilastyö on ja mitä osaamista se vaatii?

16.1.2018 AiRo teknologiat mielenterveystyön tukena

20.2.2018 Suomi ja SoTe!
Miten Suomessa on edistetty terveydenhoidon robotiikkaa vuonna 2017. Paneelikeskustelu ja yhteenveto vuoden tapahtumista.