Torstai 26.11  – Robotit maalla, merellä ja ilmassa.

Airo Island auditorio 14-17

14:00 Alkusanat

            Kirsi Miettinen, Liikenne- ja viestintäministeriö

14:10 Älykkään meriliikenteen mahdollisuudet

           Ulla Tapaninen, Helsingin kaupunki (Merit-hanke)

14:30 Aurora-hanke, maailman ensimmäiset talviolosuhteet automaattiajamiselle

            Reija Viinanen Tunturi-Lapin kehitys ry  

14:50 Liikenteen automatisaation tuomat uhat ja mahdollisuudet, Roadscanners näkökulma

            Timo Saarenketo, Roadscanners Oy

15:10 Ajoneuvoautomaation kehittäminen DESERVE-hankkeessa,

           Matti Kutila, VTT

15:30 Tauko

15:45 MaaS – yksityisyydestä automatisoituun yhteisöön

           Ilkka Virtanen, Veho Group Oy Ab

16:05 Lentorobotit ja ilmatilan hallinta

            Janne Jussila, Sharper Shape Ltd

16:25 Robottien tietoturvallisuus ja tietosuoja

           Piia Nyström, Liikenne- ja viestintäministeriö

16:40 Liikenteen älykkään automaation edistämissuunnitelma ja tilaisuuden yhteenveto

           Kirsi Miettinen, Liikenne- ja viestintäministeriö