Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka -ohjelma eli #hyteairo-ohjelma tukee ja vauhdittaa tekoälyn ja robotiikan hyödyntämistä. Hyteairo on kaikkien osapuolien yhteinen ohjelma yhteydenpitoon sekä kehittämiseen.

Hyvinvoinnin AiRo-ohjelman tavoitteena on:

 • Nopeuttaa tekoälyn ja robotiikan hyödyntämistä hyvinvointialan palveluissa ja toimintaprosesseissa
 • Selvittää ja poistaa esteitä ja luoda edellytyksiä tekoälyn ja robotiikan kehittämiselle ja käytölle hyvinvointialalla
 • Edistää alan AiRo-teknologioiden liiketoimintaa Suomessa ja vientiä.

Ohjelman painopistealueet ovat:

 • Kotona asuminen
 • Hoito ja logistiikka sairaalaympäristössä
 • Lääkehoito ja –huolto
 • Hyvinvointivalmennus ja kuntoutus
 • AiRon hyödyntämisen yleiset edellytykset, kuten lainsäädäntö, liiketoimintamallit ja eettiset kysymykset

Hyteairo raportit

Hyteairosta on kirjoitettu kaksi raporttia:

Hyteairo verkosto on kaikille asiasta kiinnostuneille avoin yhteisö. Verkoston jäsenenä mm.

 • saat uusinta tietoa hyvinvointialan tekoälyn ja robotiikan kehityksestä ja tapahtumista
 • voit osallistua ohjelman seminaareihin ja työpajoihin
 • voit tehdä ehdotuksia omien palvelujesi, ratkaisujesi tai tutkimustesi esittelemisestä kyseistä teemaa koskevissa tilaisuuksissa
 • voit osallistua ohjelman toimenpiteiden valmisteluun ja tehdä aloitteita uusista tarvittavista toimenpiteistä

Ilmoittaudu mukaan verkostoon:

Katja Pulli , THL, katja.pulli@thl.fi, puh 0295 247 663

Hyteairo ohjelman tehtävät

 • ylläpitää suunnitelmaa kansallisesti tärkeimmistä yhteisistä tavoitteista ja toimenpiteistä. Seurata tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista sekä vaikuttavuutta. Siirry Toimenpiteet ja vaikuttavuus sivulle
 • tehdä aloitteita ja aktivoida osapuolia toteuttamaan yhdessä ohjelman mukaisia kehityshankkeita. Selvittää edellytyksiä ja valmistella hankkeiden käynnistämistä Siirry Toimenpiteet ja vaikuttavuus sivulle
 • järjestää tilaisuuksia ja pienryhmätoimintaa ohjelman keskeisistä teemoista sekä tekoälyn ja robotiikan avoimista kysymyksistä. Tällaisia ovat mm. lainsäädäntö ja eettiset kysymykset. Siirry Seminaarit ja työpajat sivulle
 • kerätä ja jakaa tietoa käynnissä olevista hankkeista sekä hyväksi havaituista ratkaisuista ja käytännöistä. Tiedot Hyteairo hankkeista ja ratkaisuista on koottu Innokylään.
 • toimia Suomen yhteistahona EU-asioissa ja kansainvälisen kehityksen verkostoissa

Hyteairo verkosto on kaikkien organisaatioiden ja henkilöiden avoin yhteisö. Verkoston ja ohjelman työtä koordinoi hyteairoHUB. Toimintaa ohjaa hyvinvoinnin AiRo-ratkaisujen keskeisten rahoittajien rahoittajien ja kehittäjien neuvonantajaryhmä. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa ohjelman alkuvaiheessa hyteairoHUBin ja neuvonatajaryhmän toiminnasta. Siirry organisointi ja yhteystiedot sivulle.

STM on laatinut julkaisun ohjelman tavoitteista, toimenpiteistä ja toiminnasta. Siirry STM:n hyteairo sivuille. Ohjelmasta on laadittu myös laajempi konsulttiselvitys.