Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistanut #hyteairo (hyvinvointi, terveys, artificial intelligence, robotiikka) raportin. Raportin valmistelu alkoi loppuvuodesta 2016 ja työ on valmistunut keväällä 2018. #hyteairo raportti  on luettavissa täällä. Raportin voi myös ladata pdf muodossa tästä.

Raporttia edelsi taustaselvitys hyvinvoinnin robotiikasta sekä johdanto hyvinvointirobotiikkaan.

#hyteairo työtä edistettiin työpajoissa, joita järjestettiin syksyllä 2017 sekä keväällä 2018. Työpajoihin osallistui useita osaajia julkiselta ja yksityiseltä sektorilta. Työpajat pidettiin Airo Islandin tiloissa ja jokaisesta on kirjoitettu blogimuotoinen raportti. Blogimuotoiset raportit ovat koostettu tähän:

#hyteairo johdanto

Työpaja 1, Robotiikka kodeissa ja kotihoidossa (ikääntyneiden ja vammaisten näkökulma)

Työpaja 1, Robotit kodeissa ja kotihoidossa

Työpaja 2, Robotit sairaaloissa, logistiikassa ja lääkehuollossa

Työpaja 3, Robotit kuntoutuksessa ja yksilöllisessä hyvinvointivalmennuksessa

Työpaja 4, Tekoäly terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaaliturvan tietojärjestelmissä

Työpaja 5, Toimintaedellytykset robotiikan ja tekoälyn hyödyntämiseen

Tekoäly ja mobiilirobotit sote-sektorilla

Hyteairo hyvinvoinnin ja elinkeinoelämän vauhdittajina

Päätöstilaisuus: Seminaarit takana, työ alkamassa

Robotit valtasivat Logomon