Tekoäly ja robotit hyvinvoinnin palveluksessa

Seminaarisarja

Hyteairo työ alkoi vuonna 2017 esivalmistelun ja työryhmä -työskentelyn merkeissä. Työn sisällöstä ja tuloksista syntyi hyteairo raportti sekä materiaalia, johon voi tutustua sivulla http://airoisland.fi/hyteairo .

Nyt työ jatkuu käytännön toteutusten, arvioinnin sekä jatko-oppimisen myötä. Edelliskauden tapaan työskentely tapahtuu työpajoissa, joita edeltävät #hyteairo’n keskeisiin teemoihin pureutuvat seminaarit. Seminaarit pohjustavat työpajoja ja tuovat uusia näkemyksiä nopeasti kehittyvällä tekoälyn ja robotiikan alalla.

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut tiedotteen hyteairosta.

Kumppanuudet

Kiinnostuneet organisaatiot, jotka haluavat olla mukana kehittämässä #hyteairoa voivat osallistua toimintaan sponsoroimalla seminaareja. Kumppanuus mahdollisuuksista lisää tietoa täällä.

Työpajat järjestetään sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta.

Kumppaneina ovat tällä hetkellä STM, Evondos Oy sekä Tekniikan Museo.

Sosiaali- ja Terveysministeriö
Evondos Oy
Tekniikan Museon Säätiö

Seminaarien sijainti, aikataulu ja teemat

Alla on seminaarien päivämäärät sekä teemat. Seminaarit pidetään 9:00-11:00 välisenä aikana. Lisäksi ennen seminaareja on kevyt aamiaistarjoilu 8:30-9:00. Seminaarin ja työpajan välissä on mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen läheisessä Koskenranta -ravintolassa.

Tilaisuudet pidetään Airo Islandissa, osoitteessa Viikintie 1, 00560 Helsinki

Työpajat järjestetään samassa tilassa seminaarien jälkeen klo 12:00 – 14:00.

 

24.9.2018 Lääkehuolto

Miten lääkehuoltoa voi parantaa robotiikan ja tekoälyn avulla. Esimerkkejä on jo olemassa uusien teknologioiden hyödystä ja tuomme niitä esille tässä seminaarissa.

Lisää tietoa tilaisuudesta.

25.10.2018 Hyvinvointivalmennus

Hyvinvointivalmennusta tarvitaan niin hoivaprosesseissa kuin ennakoivan terveydenhoidon puolella. Osa-alueisiin kuuluvat myös  mm. jaksaminen, unen määrä sekä stressitason laskeminen. Robotiikka ja tekoäly alkavat olla tukena myös näissä osa-alueissa, seminaarissa käymme läpi nykyhetken kehitystä ja tulevaisuuden näkymiä..

20.11.2018 Hyteairo kotona (päivämäärä saattaa muuttua)

Kotihoidon merkitys hoitoketjussa kasvaa jatkuvasti. Ihmiset haluavat elää kotona itsenäisesti mahdollisimman pitkään. Toisaalta kotihoidon resursseja tarvitaan lisää, jotta kaikki saavat tarvitsemaansa tukea ja hoivaa. Robotit auttavat arjessa ja hoivan rutiineissa. Miten teknologia otetaan kestävällä tavalla käyttöön ja miten sitä hyödynnetään ihmiskeskeisesti?

18.12.2018 Sairaalat ja logistiikka

Sairaalat ovat jo pitkälti teknologiakeskuksia, joissa erilaisia laitteita on käytetty vuosikymmeniä. Robotit ovat tulleet avuksi leikkaussaleihin ja laboratorioihin. Mitä uutta sairaalarintamalla? Logistiikka on “alhaalla roikkuva hedelmä”, robottien käyttöönotolla voidaan parantaa sairaaloiden logistiikan tuottavuutta huomattavasti.

22.1.2019 Kuntoutus

Robottien hyöty kuntoutuksessa on kiistaton ja niiden käyttöä kannattaa lisätä kaikissa tapauksissa, jossa robotti ihmiskuntouttajan kumppanina voi tuoda merkittävää parannusta kuntoutusprosessiin. Esimerkkejä meiltä ja maailmalta.

26.2.2019 Tekoäly ja tietojärjestelmät

Nykyään kerätään paljon dataa eri osa-alueista. On kehitetty mm. sotetietopaketit  joka yhtenäistää ja tehostaa datan keruuta. Mitä hyötyä datasta on ja miten sitä saa uusia mahdollisuuksia parempaan hoitoon.

26.3.2019 Hyteairo palveluasumisessa

Palveluasuminen on suuri osa nykyistä hyvinvointikokonaisuutta. Minkälaisilla roboteila ja tekoälyratkaisuilla voidaan parantaa palveluasumisen laatua ja asiakaskokemusta?

Seminaarisarjaan haetaan sponsoreita. Sponsorit pääsevät vaikuttamaan seminaarisarjan sisältöön ja saavat näkyvyyttä seminaarisarjassa sekä sen viestinnässä. Lisäksi sponsorit voivat tuoda sidosryhmiään mukaan seminaareihein.