Tekoäly ja robotit hyvinvoinnin palveluksessa

 

Ohjelman osana järjestetään seminaari ja työpajasarja ohjelman painopistealueista. Seminaariosuuksissa kuullaan ajankohtaisia esityksiä hankkeista, ratkaisuista ja tutkimuksista. Työpajoissa käsitellään toimenpiteitä ja avoimia kysymyksiä.

Jo pidettyjen tilaisuuksien aineistot löytyvät täältä.

Seminaarien ja työpajojen sijainti, aikataulu ja teemat

Alla on seminaarien päivämäärät sekä teemat. Seminaarit pidetään 9:00-11:00 välisenä aikana. Työpajat järjestetään samassa tilassa seminaarien jälkeen klo 12:00 – 14:00. Lisäksi ennen seminaareja on kevyt aamiaistarjoilu 8:30-9:00. Seminaarin ja työpajan välissä on mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen läheisessä Koskenranta -ravintolassa.

Tilaisuudet pidetään Airo Islandissa, osoitteessa Viikintie 1, 00560 Helsinki

 

24.9.2018 Lääkehuolto

Miten lääkehuoltoa voi parantaa robotiikan ja tekoälyn avulla. Esimerkkejä on jo olemassa uusien teknologioiden hyödystä ja tuomme niitä esille tässä seminaarissa.

Lisää tietoa tilaisuudesta

25.10.2018 Hyvinvointivalmennus

Hyvinvointivalmennusta tarvitaan niin hoivaprosesseissa kuin ennakoivan terveydenhoidon puolella. Osa-alueisiin kuuluvat myös  mm. jaksaminen, unen määrä sekä stressitason laskeminen. Robotiikka ja tekoäly alkavat olla tukena myös näissä osa-alueissa, seminaarissa käymme läpi nykyhetken kehitystä ja tulevaisuuden näkymiä.

Lisää tietoa tilaisuudesta

20.11.2018 Hyteairo-ohjelman käynnistysseminaari

Mitkä ovat tekoälyn ja robotiikan mahdollisuudet hyvinvointialalla. Mitä hyötyjä AiRo tuo kansalaisille, ammattilaisille ja palvelujärjestelmään. Mitä tällä hetkellä ollaan tekemässä ja suunnittelemassa. Mikä on hyteairo-ohjelman rooli tässä kokonaisuudessa ja miten ohjelma toimii?

Seminaarin yhteydessä myös robotti ja tekoäly näyttely.

Lisää tietoa tilaisuudesta

18.12.2018 Sairaalat ja logistiikka

Sairaalat ovat jo pitkälti teknologiakeskuksia, joissa erilaisia laitteita on käytetty vuosikymmeniä. Robotit ovat tulleet avuksi leikkaussaleihin ja laboratorioihin. Mitä uutta sairaalarintamalla? Logistiikka on “alhaalla roikkuva hedelmä”, robottien käyttöönotolla voidaan parantaa sairaaloiden logistiikan tuottavuutta huomattavasti.

Lisää tietoa tilaisuudesta

22.1.2019 Kuntoutus

Robottien hyöty kuntoutuksessa on kiistaton ja niiden käyttöä kannattaa lisätä kaikissa tapauksissa, jossa robotti ihmiskuntouttajan kumppanina voi tuoda merkittävää parannusta kuntoutusprosessiin. Esimerkkejä meiltä ja maailmalta.

Lisää tietoa tilaisuudesta

28.2.2019 Tekoäly ja tietojärjestelmät

Nykyään kerätään paljon dataa eri osa-alueista. On kehitetty mm. sotetietopaketit  joka yhtenäistää ja tehostaa datan keruuta. Mitä hyötyä datasta on ja miten sitä saa uusia mahdollisuuksia parempaan hoitoon.

Lisää tietoa tilaisuudesta

26.3.2019 Hyteairo palveluasumisessa

Palveluasuminen on suuri osa nykyistä hyvinvointikokonaisuutta. Minkälaisilla roboteila ja tekoälyratkaisuilla voidaan parantaa palveluasumisen laatua ja asiakaskokemusta?

Seminaarisarjaan haetaan sponsoreita. Sponsorit pääsevät vaikuttamaan seminaarisarjan sisältöön ja saavat näkyvyyttä seminaarisarjassa sekä sen viestinnässä. Lisäksi sponsorit voivat tuoda sidosryhmiään mukaan seminaareihein.

Lisää tietoa tilaisuudesta

Kumppanuudet

Kiinnostuneet organisaatiot, jotka haluavat olla mukana kehittämässä #hyteairoa voivat osallistua toimintaan sponsoroimalla seminaareja. Kumppanuus mahdollisuuksista lisää tietoa täällä.

Työpajat järjestetään sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta.

Kumppaneina ovat tällä hetkellä STM, Evondos Oy sekä Tekniikan Museo.

Sosiaali- ja Terveysministeriö
Evondos Oy
Tekniikan Museon Säätiö

OVObots – Assistant Robots for People