Robotit ja tekoäly hyvinvoinnin palveluksessa

#hyteairo ohjelmaa rakennetaan eri tilaisuuksien ja työpajojen avulla. Tilaisuuksissa avataan seminaarissa eri aihepiirejä sekä työstetään työpajoissa #hyteairo-ohjelman eri osa-alueita.

Tilaisuudet pidetään vaihtuvissa sijainneissa ja osa tilaisuuksista on suurempia tapahtumia joissa #hyteairo on mukana.

Tulevat tilaisuudet

26.4.2019 klo 9-11 Standardointityöpaja

Standardointi on tärkeää kansainvälistä työtä. Suomi on jo mukana tekoälyn standardoinnissa, joka vaikuttaa mm. millä tavoin tekoälystä puhutaan, mikä on tekoälyä ja miten sitä pitää ottaa huomioon eri osa-alueissa. Työpajassa kuullaan standardoinnin nykytilanteesta, otetaan kantaa käynnissä olevaan standardointiin sekä pyritään tuomaan esille osa-alueita joita standardoinnissa pitäisi ottaa huomioon.

Lisää tietoa tilaisuudesta

23-24.5.2019 Terve SOS

Terve SOS on THL:n järjestämä terveysalan tapahtuma Oulussa, jossa #hyteairo on mukana. Tapahtuma kerää vuosittain toukokuussa yhteen noin 1 000 alan asiantuntijaa, kehittäjää ja päättäjää.  Ohjelmassa on 15 seminaaria, 60 alansa huippua ja jo perinteinen iltajuhla.

Lisää tietoa tilaisuudesta

29.5.2019 12-15:30 Analytiikkatyöpaja

Analytiikka mahdollistaa ennakoivat toimenpiteet, jotka hyödyntävät etenkin #hyteairo kenttää. Tekoäly on jo tukena analytiikan suorittamisessa, jonka myötä on mahdollista ennakoida epidemioita, tunnistaa harvinaisia sairauksia sekä kohdentaa resursseja entistä tehokkaammin. Työpajan alustuksissa kuulemme mitä nyt on käynnissä, sekä mitä tulevaisuudessa on mahdollista. Työpajaosuudessa kartoitamme tarkemmin tarvittavia toimenpiteitä analytiikkaan liittyen ja niiden haasteita.

Lisää tietoa tilaisuudesta

3.6.2019 Hyteairo porissa

Tervetuloa Prizztechin ja STM:n järjestämään HyteAiRo-ohjelman seminaariin Poriin!
Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka -ohjelman tarkoituksena on tukea ja vauhdittaa tekoälyn ja robotiikan hyödyntämistä sote-alalla.

Lisää tietoa tilaisuudesta

11-13.6.2019 HIMMS

#hyteairo on mukana HIMMS-tapahtumassa

Lisää tietoa tapahtumasta HIMMS sivustolla

11.9.2019 ROSE seminaari

ROSE hankkeen seminaari, jossa #hyteairo on mukana.