Robotit ja tekoäly hyvinvoinnin palveluksessa

#hyteairo ohjelmaa rakennetaan eri tilaisuuksien ja työpajojen avulla. Tilaisuuksissa avataan seminaarissa eri aihepiirejä sekä työstetään työpajoissa #hyteairo-ohjelman eri osa-alueita.

Tilaisuudet pidetään vaihtuvissa sijainneissa ja osa tilaisuuksista on suurempia tapahtumia joissa #hyteairo on mukana.

Tulevat tilaisuudet

11.9.2019 ROSE seminaari

Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus (ROSE) -hanke järjestää päättäjille ja hyvinvointialan vaikuttajille tarkoitetun seminaarin, jossa luodataan robotiikan mahdollisuuksia erityisesti ikäihmisten itsenäisen asumisen, terveys- ja hoivapalvelujen tukena.

Lisää tietoa tilaisuudesta

AI EventHUB for Health & Welfare 26.9.2019 klo 12 – 16, THL

Tervetuloa verkostoitumaan ja löytämään kumppanuuksia datan äärellä keinoälyn ja robotiikan parissa.

Mukaan on kutsuttu THL:n avoimen datan, FinDatan osaajat, innovaattoreita, teknologiayrityksiä, tutkimuslaitoksia sekä opiskelijoita ja opettajia.

Lisää tietoa tilaisuudesta

 

Aiemmat tilaisuudet

26.4.2019 klo 9-11 Standardointityöpaja

Standardointi on tärkeää kansainvälistä työtä. Suomi on jo mukana tekoälyn standardoinnissa, joka vaikuttaa mm. millä tavoin tekoälystä puhutaan, mikä on tekoälyä ja miten sitä pitää ottaa huomioon eri osa-alueissa. Työpajassa kuullaan standardoinnin nykytilanteesta, otetaan kantaa käynnissä olevaan standardointiin sekä pyritään tuomaan esille osa-alueita joita standardoinnissa pitäisi ottaa huomioon.

Lisää tietoa tilaisuudesta

23-24.5.2019 Terve SOS

Terve SOS on THL:n järjestämä terveysalan tapahtuma Oulussa, jossa #hyteairo on mukana. Tapahtuma kerää vuosittain toukokuussa yhteen noin 1 000 alan asiantuntijaa, kehittäjää ja päättäjää.  Ohjelmassa on 15 seminaaria, 60 alansa huippua ja jo perinteinen iltajuhla.

Lisää tietoa tilaisuudesta

29.5.2019 12-15:30 Analytiikkatyöpaja

Analytiikka mahdollistaa ennakoivat toimenpiteet, jotka hyödyntävät etenkin #hyteairo kenttää. Tekoäly on jo tukena analytiikan suorittamisessa, jonka myötä on mahdollista ennakoida epidemioita, tunnistaa harvinaisia sairauksia sekä kohdentaa resursseja entistä tehokkaammin. Työpajan alustuksissa kuulemme mitä nyt on käynnissä, sekä mitä tulevaisuudessa on mahdollista. Työpajaosuudessa kartoitamme tarkemmin tarvittavia toimenpiteitä analytiikkaan liittyen ja niiden haasteita.

Lisää tietoa tilaisuudesta

3.6.2019 HyteAiRo-tilaisuus Porissa: Tekoäly, terveysdata ja robotiikka SOTE-palveluissa

Tervetuloa Prizztechin ja STM:n järjestämään HyteAiRo-ohjelman seminaariin Poriin! Tilaisuudessa kuullaan mielenkiintoisia esimerkkejä tekoälyn, terveysdatan ja robotiikan hyödyntämisestä sote-palveluissa. Sote-asiantuntijoista ja asiakkaista koostuva paneeli pureutuu erityisesti käyttäjänäkökulmaan. Tilaisuuden päätteeksi pidettävässä työpajassa pohditaan, millaisia mahdollisuuksia uudet teknologiat tarjoavat sote-palveluiden kehittämiseen.

Lisää tietoa tilaisuudesta

5.6.2019 Senioritalouden mahdollisuudet

Senioritalous on kasvava talouden ala, jossa on paljon mahdollisuuksia olemassa oleville ja uusille yrityksille. Senioritalouden haasteita ovat mm. työvoiman puute, omaishoitajien ja muiden hoitajien jaksaminen, ennakoivan terveysteknologian vähäinen käyttäminen. Työpajan tavoitteena on löytää ratkaisuja senioritalouden kehittämiseksi ja edelläkävijämarkkinoiden luomiseksi. Tavoitteena on myös rakentaa arvokehikko, joka luo perustan kestävän ja eettisen markkinan kehittämiseksi.

Lisää tietoa tilaisuudesta

6.-7.6.2019 Kuntoutuspäivät 2019

Hyteairo on mukana Kuntoutussäätiön järjestämillä kuntoutuspäivillä.

Kuntoutuspäivät kokoavat yhteen valtakunnallisesti alan ammattilaisia kuulemaan ja keskustelemaan mitä kuntoutuksen kentällä parhaillaan tapahtuu.

Tänä vuonna päivillä pohditaan mm. kuinka robotit ja tekoäly täydentävät kuntoutusta nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi päivillä esitellään etäkuntoutuksen ratkaisuja ja tutkimustuloksia sekä mietitään kuntoutuksen vaikuttavuutta. Saamme kuulla puheenvuoroja kulttuuristen kuntoutusmenetelmien hyödyntämisestä sekä kuulemme uusimpien kaupunkikuntoutuksen ratkaisuista.

-Kuntoutussäätiön sivuilta lainattu kuvaus.

Lisää tietoa tapahtumasta Kuntoutussäätiön sivuilla

11.-13.6.2019 HIMMS

#hyteairo on mukana HIMMS-tapahtumassa

Lisää tietoa tapahtumasta HIMMS sivustolla