Analytiikka mahdollistaa ennakoivat toimenpiteet, jotka hyödyntävät etenkin #hyteairo kenttää. Tekoäly on jo tukena analytiikan suorittamisessa, jonka myötä on mahdollista ennakoida epidemioita, tunnistaa harvinaisia sairauksia sekä kohdentaa resursseja entistä tehokkaammin. Työpajan alustuksissa kuulemme mitä nyt on käynnissä, sekä mitä tulevaisuudessa on mahdollista. Työpajaosuudessa kartoitamme tarkemmin tarvittavia toimenpiteitä analytiikkaan liittyen ja niiden haasteita.

Ilmoittautuminen

Ohjelma:

  • Analytiikka muokkaa tulevaisuuden Hyte-palveluekosysteemiä, Maritta Perälä-Heape,Director at Centre for Health and Technology, University of Oulu
  • Tekoälyn analytiikka Kelan uudessa organisaatiomallissa ja käyttötapaukset, joita on jo lähdetty edistämään. Juuso Rahkola, Analytiikkayksikön päällikkö, Kela
  • Onnistumisen avaintekijät tekoälyanalytiikan kehittämiselle Suomessa. Visa Honkanen Kehittämisjohtaja , HUS
  • Keskeiset käsitteet ja menetelmät tutuksi  – Mitä teköäly on ja teköälyn mahdollisuudet sote-tieton analysoinnissa. Harri Ketamo, HeadAI
  • AI for decision support in health Mark van Gils, VTT

Tauko

Työpaja

Yhteenveto