Seminaari ja työpaja

Tämän päivän vanhuus on jotakin aivan muuta kuin vallitsevat mielikuvamme siitä. Aikansa eläneet käsityksemme vanhuudesta estävät yrityksiä tarttumasta kaikkiin niihin mahdollisuuksiin, joita ikääntyminen tarjoaa. Todellista innovatiivisuutta olisi se, että kykenisimme ikääntymiseen liittyvän tuotekehityksen myötä luomaan vanhuudelle uusia merkityksiä ja sisältöjä nykyisten stereotypioiden sijaan, – Proud Age -koordinaattori Anna Pylkkänen

Paikka: Airo Island, Viikintie 1, Helsinki
Aika: 5.6.2019 klo 12.30 – 15.30

Ilmoittautuminen: 27.5.2019 mennessä: cristina.andersson@develor.fi

Senioritalous on kasvava talouden ala, jossa on paljon mahdollisuuksia olemassa oleville ja uusille yrityksille. Senioritalouden haasteita ovat mm. työvoiman puute, omaishoitajien ja muiden hoitajien jaksaminen, ennakoivan terveysteknologian vähäinen käyttäminen. Työpajan tavoitteena on löytää ratkaisuja senioritalouden kehittämiseksi ja edelläkävijämarkkinoiden luomiseksi. Tavoitteena on myös rakentaa arvokehikko, joka luo perustan kestävän ja eettisen markkinan kehittämiseksi.

Ohjelmassa:

Seminaari 12:30 – 14:00

Työpaja 14:00-15:30

Seminaarin puheenvuorot:
  • Avaus: tekoäly ja robotiikka vanhusten apuna, Jukka Lähesmaa, STM
  • Osiris -hanke ja vanhustalous, Mika Herpiö, Riihimäen kaupunki
  • Hyteairo -ohjelma, Katja Pulli, THL,
  • Vanhustalous sosiaalipolitiikan näkökulmasta, Anne Rahikka, Miina Sillanpään säätiö
  • Lääkeannostelu -robotti, tutkimuksia ja kokemuksia, Leena Manner, Evondos
  • Kuntoutus kotona – hyvinvointialan suuri mahdollisuus, Minna Laine, Meditas Oy
  •  Kanta-Hämeen älykkään erikoistumisen strategia Smart Tavastia 2018-2021, Minna Takala, Hämeenliitto
  • Cristina Andersson, Mahdollisuuksien markkina, sekä työpajan alustaminen ja ohjeistaminen

Tilaisuudet ovat osa EU Interreg -projekti Osirista, jossa edistetään senioritalouden kehittymistä. Sen päätavoitteena on edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa senioritalouden kehitystä Itämeren maiden alueella. Hankkeessa ovat mukana Suomessa Riihimäen Tilat ja Kehitys sekä Hämeen Ammattikorkeakoulu.

Suomella on mahdollisuus tehdä vanhuudesta menestystekijä, mutta ikkuna ei ole kauan auki. Meidän pitää valita, haluammeko olla maailman johtava vanhuustalouden laboratorio vai odotammeko että muut maat tekevät sen ensin ja me peesaamme perässä, professori Alf Rehn, Åbo Akademi.

EU Interreg -projekti Osiriksessa edistetään senioritalouden kehittymistä. Sen päätavoite on edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa senioritalouden kehitystä Itämeren maiden alueella. Se tapahtuu tukemalla innovatiivisia toimijoita uusien ja älykkäiden ikääntyvän väestön erityistarpeisiin suunnattujen tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä ja niiden viemisessä markkinoille. Työn pohjaksi halutaan selvittää millaisia mahdollisuuksia ja haasteita seniorit tarjoavat asiakkaina nykyisille ja uusille palveluille. Yhtenä tavoitteena rakentaa senioreille suunnattu älykkään asumisen tarjonnan ja kysynnän malli ja konsepti, joka on toistettavissa ja varioitavissa sekä sisältää varustukseen, palveluihin, yhteisöllisyyteen ja toteutusmalliin liittyviä määrittelyjä.

Tilaisuus toteutetaan yhteistyössä Riihimäen kaupungin kanssa.

Lämpimästi tervetuloa!

Kuva: Freepik Premium