Standardointi on tärkeää kansainvälistä työtä. Suomi on jo mukana tekoälyn standardoinnissa, joka vaikuttaa mm. millä tavoin tekoälystä puhutaan, mikä on tekoälyä ja miten sitä pitää ottaa huomioon eri osa-alueissa. Työpajassa kuullaan standardoinnin nykytilanteesta, otetaan kantaa käynnissä olevaan standardointiin sekä pyritään tuomaan esille osa-alueita joita standardoinnissa pitäisi ottaa huomioon.

Tilaisuus järjestetään YTL:n toimitiloissa osoitteessa Eteläranta 10, Helsinki.

Ilmoittautuminen

Ohjelma:

  • SFS; Tekoälyn standardisointi työryhmä. Meri Seistola, Toiminnanjohtaja, Mediakasvatus Metka
  • Lääkinnällisten laitteiden ja palveluiden standardointi. Kimmo Konkarikoski, asiantuntija YTL.

Työpajassa käsiteltävät standardit:

  • CEN/TC 450 Patient involvement in person-centred care (Ainoastaan tämä on toistaiseksi rekisteröity uudeksi työkohteeksi / NWI New Work Item eli jo etenemässä standardiksi)
  • CEN/TC 431 Service model for social care alarms
  • CEN/TC 449 Quality of care and support for older people
  • ISO/TC 314 Ageing Societies