Hyteairo ylläpitää suunnitelmaa kansallisesti tärkeimmistä yhteisistä tavoitteista ja toimenpiteistä. Sekä seuraa tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista. Ohjelman puitteissa verkoston jäsenet voivat tehdä aloitteita uusista toimenpiteistä. HyteairoHUB selvittää mahdollisuuksia ja aktivoi osapuolia toteuttamaan yhdessä ohjelman mukaisia kehityshankkeita.

Ohjelman suunnitteluprosessin yhteydessä tunnistettiin lista keskeisistä toimenpiteistä. Listaa päivitetään tarpeen mukaan jatkuvasti ja erityisesti ohjelman vuosisuunnittelun yhteydessä. Lista tunnistetuista toimenpiteistä ja niiden tilanteista julkaistaan lähiaikoina.

Ohjelmassa seurataan hyvinvointialan tekoälyn ja robotiikan kypsyystasosta. Kypsyystason sääkartassa on esitetty asiantuntija-arvio AiRon hyödyntämisen yhteistyön toimivuudesta, tietoisuudesta AiRon mahdollisuuksista, markkinoiden ja viennin kehityksestä sekä hyödyntämisen laajuudesta. Seuraavassa on sääkartta joka on päivitetty syyskuulta 2018.