Rekisteri- ja tietosuojaseloste on asiakirja, joka kuvaa rekisterinpitäjän suorittamaa henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietoja ovat kaikenlaiset luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavat merkinnät, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään koskeviksi.

Selosteen on tarkoitus kertoa siihen tutustuvalle henkilölle, mitä tietoja ko. rekisteriin on kerätty, missä tarkoituksissa niitä käytetään, kenelle tietoja luovutetaan, miten ne arkistoidaan ja hävitetään. Selosteessa kuvataan myös sitä, miten rekisterissä olevat henkilötiedot on suojattu.

Rekisterinpitäjä: Airo Island ry

Yhteystiedot: Viikintie 1, 00560 Helsinki, puh 040 501 6505

Yhteyshenkilö: toiminnanjohtaja Nicholas Andersson

Rekisterin nimi: Airo Island ry:n jäsenrekisteri, sekä toimintaan osallistuvat henkilöt

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Eli mitä tietoja toimintaan osallistuvilta kerätään:

  • Airo Islandin tapahtumiin ja toimintaan osallistuvilta kysytään nimi, organisaatio, titteli, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
  • Jäseniltä pyydetään organisaation yhteystiedot, y-tunnus sekä organisaation nimeämän yhteyshenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

  • Jäsenrekisteriä ylläpidetään laskutusta varten, sekä yhteydenpitoa varten.
  • Toimintaan osallistuvien henkilöiden yhteystietoja pidetään yhteydenpitoa sekä tiedottamista varten.

REKISTERIN TIETOLÄHTEET

  • Tiedot jäsenrekisteriin saadaan jäsenyyden hakemuksen yhteydessä
  • Toimintaan osallistuvien yhteystiedot kerätään heidän itsensä ilmoittamina

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Tietoja ei luovuteta laajamittaisesti yhdistyksen ulkopuolelle. Verkottumistarkoituksessa saatamme antaa yksittäisten henkilöiden sähköpostiosoite ja / tai puhelinnumero.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, pääsääntöisesti sähköisessä muodossa. Aineistoa voi olla väliaikaisesti manuaalisessa muodossa.

TIETOJEN ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN

  • Toimintaan osallistuvien henkilötiedot säilytetään asiakas- ja yhteistyösuhteiden ylläpitoa varten.